Juridische informatieUitgever

De site JardinChic wordt uitgegeven door Sarl VB Consulting, geregistreerd in de kvk Lyon onder nummer 414908616 met BTW nummer FR35414908616.

Contactgegevens van JardinChic.nl

[email protected]

Directie van de site JardinChic.nl

Publicerend directeur en uitgever van de site is meneer Pariset.

Hosting van de site

De site JardinChic.nl wordt gehost door OVH SAS in Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 Code APE 6202A BTW nummer: FR 22 424 761 419

Plaats van vestiging : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France. Directeur : Octave KLABA

Intellectueel eigendom

De structuur van de website JardinChic.nl, de teksten, afbeeldingen en video’s zijn eigendom van JardinChic. Elke reproductie of exploitatie, geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JardinChic is verboden. JardinChic behoud zich alle rechten voor aansprakelijkheidstelling voor.

De merken van JardinChic zoals gedeponeerd door JardinChic kunnen en mogen niet gebruikt worden door derden. 

Inbreuk op rechten van anderen

In het geval de bovengenoemde rechten strijdig lijken of blijken te zijn met rechten van anderen, worden deze verzocht contact op te nemen per:

post : JARDINCHIC - VB CONSULTING - 90, av Georges Clémenceau, Bât A1 - 69230 SAINT GENIS LAVAL - France

email: [email protected]

 

Loi informatique et libertés

Persoonsgegevens

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld door JardinChic.

JardinChic legt niet-persoonsgebonden gegevens vast voor het volgen van de statistieken van de website. Daarbij worden geen namen, voornamen, e-mailadressen of telefoonnummers vastgelegd.

JardinChic maakt gebruik van cookies om het gebruik van de site te vereenvoudigen.